Instalacja własnego serwera plików – ownclouda

Zaprezentuję instalację własnego serwera plików (ownclouda) tym razem na przykładzie już nowszego CentOS 8

Zaczniemy od instalacji PHP (w wersji przynajmniej 7.2 -> gdyż ta wersja ma jeszcze aktualizacje security do listopada 2020):

# dnf install php-curl php-gd php-intl php-json php-ldap php-mbstring php-mysqlnd php-xml php-zip php-opcache 
Ostatnio sprawdzono ważność metadanych: 0:18:39 temu w dniu czw, 11 cze 2020, 16:50:25.
Rozwiązano zależności.
================================================================================
 Pakiet       Arch. Wersja                Repoz.  Rozm.
================================================================================
Instalowanie:
 php-common     x86_64 7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff AppStream 655 k
 php-gd       x86_64 7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff AppStream 84 k
 php-intl      x86_64 7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff AppStream 193 k
 php-json      x86_64 7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff AppStream 73 k
 php-ldap      x86_64 7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff AppStream 79 k
 php-mbstring    x86_64 7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff AppStream 581 k
 php-mysqlnd    x86_64 7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff AppStream 190 k
 php-opcache    x86_64 7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff AppStream 230 k
 php-pecl-zip    x86_64 1.15.3-1.module_el8.1.0+209+03b9a8ff AppStream 51 k
 php-xml      x86_64 7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff AppStream 189 k
Instalowanie zależności:
 gd         x86_64 2.2.5-6.el8             AppStream 144 k
 jbigkit-libs    x86_64 2.1-14.el8              AppStream 55 k
 libX11       x86_64 1.6.7-1.el8             AppStream 612 k
 libX11-common   noarch 1.6.7-1.el8             AppStream 157 k
 libXau       x86_64 1.0.8-13.el8             AppStream 36 k
 libXpm       x86_64 3.5.12-7.el8             AppStream 58 k
 libjpeg-turbo   x86_64 1.5.3-10.el8             AppStream 156 k
 libtiff      x86_64 4.0.9-15.el8             AppStream 188 k
 libwebp      x86_64 1.0.0-1.el8             AppStream 273 k
 libxcb       x86_64 1.13-5.el8              AppStream 230 k
 libzip       x86_64 1.5.1-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff AppStream 63 k
 php-pdo      x86_64 7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff AppStream 122 k
 dejavu-fonts-common
          noarch 2.35-6.el8              BaseOS   74 k
 dejavu-sans-fonts noarch 2.35-6.el8              BaseOS  1.5 M
 fontconfig     x86_64 2.13.1-3.el8             BaseOS  275 k
 fontpackages-filesystem
          noarch 1.44-22.el8             BaseOS   16 k
 libicu       x86_64 60.3-2.el8_1             BaseOS  8.8 M
 libxslt      x86_64 1.1.32-3.el8             BaseOS  249 k
Włączanie strumieni modułów:
 php            7.2                         

Podsumowanie transakcji
================================================================================
Instalacja 28 pakietów

Całkowity rozmiar pobierania: 15 M
Rozmiar po zainstalowaniu: 57 M
W porządku? [t/N]: y
Pobieranie pakietów:
(1/28): jbigkit-libs-2.1-14.el8.x86_64.rpm                          215 kB/s | 55 kB   00:00  
(2/28): gd-2.2.5-6.el8.x86_64.rpm                               485 kB/s | 144 kB   00:00  
(3/28): libXau-1.0.8-13.el8.x86_64.rpm                            238 kB/s | 36 kB   00:00  
(4/28): libX11-common-1.6.7-1.el8.noarch.rpm                         654 kB/s | 157 kB   00:00  
(5/28): libX11-1.6.7-1.el8.x86_64.rpm                             1.0 MB/s | 612 kB   00:00  
(6/28): libXpm-3.5.12-7.el8.x86_64.rpm                            305 kB/s | 58 kB   00:00  
(7/28): libjpeg-turbo-1.5.3-10.el8.x86_64.rpm                         669 kB/s | 156 kB   00:00  
(8/28): libtiff-4.0.9-15.el8.x86_64.rpm                            730 kB/s | 188 kB   00:00  
(9/28): libwebp-1.0.0-1.el8.x86_64.rpm                            800 kB/s | 273 kB   00:00  
(10/28): libxcb-1.13-5.el8.x86_64.rpm                             819 kB/s | 230 kB   00:00  
(11/28): libzip-1.5.1-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64.rpm                338 kB/s | 63 kB   00:00  
(12/28): php-gd-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64.rpm                394 kB/s | 84 kB   00:00  
(13/28): php-intl-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64.rpm               584 kB/s | 193 kB   00:00  
(14/28): php-json-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64.rpm               365 kB/s | 73 kB   00:00  
(15/28): php-common-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64.rpm              1.2 MB/s | 655 kB   00:00  
(16/28): php-ldap-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64.rpm               423 kB/s | 79 kB   00:00  
(17/28): php-mysqlnd-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64.rpm             620 kB/s | 190 kB   00:00  
(18/28): php-opcache-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64.rpm             657 kB/s | 230 kB   00:00  
(19/28): php-mbstring-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64.rpm             933 kB/s | 581 kB   00:00  
(20/28): php-pdo-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64.rpm               464 kB/s | 122 kB   00:00  
(21/28): php-pecl-zip-1.15.3-1.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64.rpm             248 kB/s | 51 kB   00:00  
(22/28): php-xml-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64.rpm               684 kB/s | 189 kB   00:00  
(23/28): dejavu-fonts-common-2.35-6.el8.noarch.rpm                      171 kB/s | 74 kB   00:00  
(24/28): fontpackages-filesystem-1.44-22.el8.noarch.rpm                    170 kB/s | 16 kB   00:00  
(25/28): fontconfig-2.13.1-3.el8.x86_64.rpm                          462 kB/s | 275 kB   00:00  
(26/28): libxslt-1.1.32-3.el8.x86_64.rpm                           856 kB/s | 249 kB   00:00  
(27/28): dejavu-sans-fonts-2.35-6.el8.noarch.rpm                       1.0 MB/s | 1.5 MB   00:01  
(28/28): libicu-60.3-2.el8_1.x86_64.rpm                            2.3 MB/s | 8.8 MB   00:03  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem                                             2.1 MB/s | 15 MB   00:07   
Wykonywanie sprawdzania transakcji
Pomyślnie ukończono sprawdzanie transakcji.
Wykonywanie testu transakcji
Pomyślnie ukończono test transakcji.
Wykonywanie transakcji
 Przygotowywanie        :                                            1/1 
 Instalowanie          : php-common-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                1/28 
 Instalowanie          : libjpeg-turbo-1.5.3-10.el8.x86_64                           2/28 
 Instalowanie          : fontpackages-filesystem-1.44-22.el8.noarch                      3/28 
 Instalowanie          : dejavu-fonts-common-2.35-6.el8.noarch                         4/28 
 Instalowanie          : dejavu-sans-fonts-2.35-6.el8.noarch                          5/28 
 Instalowanie          : fontconfig-2.13.1-3.el8.x86_64                            6/28 
 Wykonywanie skryptu      : fontconfig-2.13.1-3.el8.x86_64                            6/28 
 Instalowanie          : php-pdo-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                  7/28 
 Instalowanie          : libxslt-1.1.32-3.el8.x86_64                              8/28 
 Instalowanie          : libicu-60.3-2.el8_1.x86_64                              9/28 
 Wykonywanie skryptu      : libicu-60.3-2.el8_1.x86_64                              9/28 
 Instalowanie          : libzip-1.5.1-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                  10/28 
 Instalowanie          : libwebp-1.0.0-1.el8.x86_64                              11/28 
 Instalowanie          : libXau-1.0.8-13.el8.x86_64                              12/28 
 Instalowanie          : libxcb-1.13-5.el8.x86_64                               13/28 
 Instalowanie          : libX11-common-1.6.7-1.el8.noarch                           14/28 
 Instalowanie          : libX11-1.6.7-1.el8.x86_64                              15/28 
 Instalowanie          : libXpm-3.5.12-7.el8.x86_64                              16/28 
 Instalowanie          : jbigkit-libs-2.1-14.el8.x86_64                            17/28 
 Wykonywanie skryptu      : jbigkit-libs-2.1-14.el8.x86_64                            17/28 
 Instalowanie          : libtiff-4.0.9-15.el8.x86_64                             18/28 
 Instalowanie          : gd-2.2.5-6.el8.x86_64                                19/28 
 Wykonywanie skryptu      : gd-2.2.5-6.el8.x86_64                                19/28 
 Instalowanie          : php-gd-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                  20/28 
 Instalowanie          : php-pecl-zip-1.15.3-1.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64               21/28 
 Instalowanie          : php-intl-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                 22/28 
 Instalowanie          : php-xml-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                 23/28 
 Instalowanie          : php-mysqlnd-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64               24/28 
 Instalowanie          : php-json-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                 25/28 
 Instalowanie          : php-ldap-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                 26/28 
 Instalowanie          : php-mbstring-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64               27/28 
 Instalowanie          : php-opcache-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64               28/28 
 Wykonywanie skryptu      : php-opcache-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64               28/28 
 Wykonywanie skryptu      : fontconfig-2.13.1-3.el8.x86_64                            28/28 
 Sprawdzanie          : gd-2.2.5-6.el8.x86_64                                 1/28 
 Sprawdzanie          : jbigkit-libs-2.1-14.el8.x86_64                            2/28 
 Sprawdzanie          : libX11-1.6.7-1.el8.x86_64                               3/28 
 Sprawdzanie          : libX11-common-1.6.7-1.el8.noarch                           4/28 
 Sprawdzanie          : libXau-1.0.8-13.el8.x86_64                              5/28 
 Sprawdzanie          : libXpm-3.5.12-7.el8.x86_64                              6/28 
 Sprawdzanie          : libjpeg-turbo-1.5.3-10.el8.x86_64                           7/28 
 Sprawdzanie          : libtiff-4.0.9-15.el8.x86_64                              8/28 
 Sprawdzanie          : libwebp-1.0.0-1.el8.x86_64                              9/28 
 Sprawdzanie          : libxcb-1.13-5.el8.x86_64                               10/28 
 Sprawdzanie          : libzip-1.5.1-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                  11/28 
 Sprawdzanie          : php-common-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                12/28 
 Sprawdzanie          : php-gd-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                  13/28 
 Sprawdzanie          : php-intl-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                 14/28 
 Sprawdzanie          : php-json-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                 15/28 
 Sprawdzanie          : php-ldap-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                 16/28 
 Sprawdzanie          : php-mbstring-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64               17/28 
 Sprawdzanie          : php-mysqlnd-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64               18/28 
 Sprawdzanie          : php-opcache-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64               19/28 
 Sprawdzanie          : php-pdo-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                 20/28 
 Sprawdzanie          : php-pecl-zip-1.15.3-1.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64               21/28 
 Sprawdzanie          : php-xml-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                 22/28 
 Sprawdzanie          : dejavu-fonts-common-2.35-6.el8.noarch                        23/28 
 Sprawdzanie          : dejavu-sans-fonts-2.35-6.el8.noarch                         24/28 
 Sprawdzanie          : fontconfig-2.13.1-3.el8.x86_64                            25/28 
 Sprawdzanie          : fontpackages-filesystem-1.44-22.el8.noarch                      26/28 
 Sprawdzanie          : libicu-60.3-2.el8_1.x86_64                              27/28 
 Sprawdzanie          : libxslt-1.1.32-3.el8.x86_64                             28/28 

Zainstalowano:
 php-common-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64    php-gd-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64      
 php-intl-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64     php-json-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64     
 php-ldap-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64     php-mbstring-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64   
 php-mysqlnd-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64    php-opcache-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64   
 php-pecl-zip-1.15.3-1.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64   php-xml-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64     
 gd-2.2.5-6.el8.x86_64                     jbigkit-libs-2.1-14.el8.x86_64                
 libX11-1.6.7-1.el8.x86_64                   libX11-common-1.6.7-1.el8.noarch               
 libXau-1.0.8-13.el8.x86_64                  libXpm-3.5.12-7.el8.x86_64                  
 libjpeg-turbo-1.5.3-10.el8.x86_64               libtiff-4.0.9-15.el8.x86_64                 
 libwebp-1.0.0-1.el8.x86_64                  libxcb-1.13-5.el8.x86_64                   
 libzip-1.5.1-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64       php-pdo-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64     
 dejavu-fonts-common-2.35-6.el8.noarch             dejavu-sans-fonts-2.35-6.el8.noarch             
 fontconfig-2.13.1-3.el8.x86_64                fontpackages-filesystem-1.44-22.el8.noarch          
 libicu-60.3-2.el8_1.x86_64                  libxslt-1.1.32-3.el8.x86_64                 

Ukończono.

Następnie czas zainstalować serwer MySQL:

# dnf install @mysql
Ostatnio sprawdzono ważność metadanych: 0:00:07 temu w dniu czw, 11 cze 2020, 17:13:24.
Rozwiązano zależności.
==============================================================================================================================
 Pakiet                Architektura  Wersja                    Repozytorium    Rozm.
==============================================================================================================================
Instalowanie pakietów grupy/modułu:
 mysql-server             x86_64     8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349     AppStream      22 M
Instalowanie zależności:
 mariadb-connector-c-config      noarch     3.0.7-1.el8                  AppStream      13 k
 mecab                 x86_64     0.996-1.module_el8.0.0+41+ca30bab6.9     AppStream     397 k
 mysql                 x86_64     8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349     AppStream      11 M
 mysql-common             x86_64     8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349     AppStream     143 k
 mysql-errmsg             x86_64     8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349     AppStream     557 k
 perl-Digest              noarch     1.17-395.el8                 AppStream      27 k
 perl-Digest-MD5            x86_64     2.55-396.el8                 AppStream      37 k
 perl-Net-SSLeay            x86_64     1.88-1.el8                  AppStream     379 k
 perl-URI               noarch     1.73-3.el8                  AppStream     116 k
 perl-libnet              noarch     3.11-3.el8                  AppStream     121 k
 protobuf-lite             x86_64     3.5.0-7.el8                  AppStream     150 k
 checkpolicy              x86_64     2.9-1.el8                   BaseOS       348 k
 perl-Carp               noarch     1.42-396.el8                 BaseOS       30 k
 perl-Data-Dumper           x86_64     2.167-399.el8                 BaseOS       58 k
 perl-Encode              x86_64     4:2.97-3.el8                 BaseOS       1.5 M
 perl-Errno              x86_64     1.28-416.el8                 BaseOS       76 k
 perl-Exporter             noarch     5.72-396.el8                 BaseOS       34 k
 perl-File-Path            noarch     2.15-2.el8                  BaseOS       38 k
 perl-File-Temp            noarch     0.230.600-1.el8                BaseOS       63 k
 perl-Getopt-Long           noarch     1:2.50-4.el8                 BaseOS       63 k
 perl-HTTP-Tiny            noarch     0.074-1.el8                  BaseOS       58 k
 perl-IO                x86_64     1.38-416.el8                 BaseOS       141 k
 perl-MIME-Base64           x86_64     3.15-396.el8                 BaseOS       31 k
 perl-PathTools            x86_64     3.74-1.el8                  BaseOS       90 k
 perl-Pod-Escapes           noarch     1:1.07-395.el8                BaseOS       20 k
 perl-Pod-Perldoc           noarch     3.28-396.el8                 BaseOS       86 k
 perl-Pod-Simple            noarch     1:3.35-395.el8                BaseOS       213 k
 perl-Pod-Usage            noarch     4:1.69-395.el8                BaseOS       34 k
 perl-Scalar-List-Utils        x86_64     3:1.49-2.el8                 BaseOS       68 k
 perl-Socket              x86_64     4:2.027-3.el8                 BaseOS       59 k
 perl-Storable             x86_64     1:3.11-3.el8                 BaseOS       98 k
 perl-Term-ANSIColor          noarch     4.06-396.el8                 BaseOS       46 k
 perl-Term-Cap             noarch     1.17-395.el8                 BaseOS       23 k
 perl-Text-ParseWords         noarch     3.30-395.el8                 BaseOS       18 k
 perl-Text-Tabs+Wrap          noarch     2013.0523-395.el8               BaseOS       24 k
 perl-Time-Local            noarch     1:1.280-1.el8                 BaseOS       34 k
 perl-Unicode-Normalize        x86_64     1.25-396.el8                 BaseOS       82 k
 perl-constant             noarch     1.33-396.el8                 BaseOS       25 k
 perl-interpreter           x86_64     4:5.26.3-416.el8               BaseOS       6.3 M
 perl-libs               x86_64     4:5.26.3-416.el8               BaseOS       1.6 M
 perl-macros              x86_64     4:5.26.3-416.el8               BaseOS       72 k
 perl-parent              noarch     1:0.237-1.el8                 BaseOS       20 k
 perl-podlators            noarch     4.11-1.el8                  BaseOS       118 k
 perl-threads             x86_64     1:2.21-2.el8                 BaseOS       61 k
 perl-threads-shared          x86_64     1.58-2.el8                  BaseOS       48 k
 policycoreutils-python-utils     noarch     2.9-3.el8_1.1                 BaseOS       250 k
 python3-audit             x86_64     3.0-0.13.20190507gitf58ec40.el8        BaseOS       85 k
 python3-libsemanage          x86_64     2.9-1.el8                   BaseOS       127 k
 python3-policycoreutils        noarch     2.9-3.el8_1.1                 BaseOS       2.2 M
 python3-setools            x86_64     4.2.2-1.el8                  BaseOS       600 k
Instalowanie słabych zależności:
 perl-IO-Socket-IP           noarch     0.39-5.el8                  AppStream      47 k
 perl-IO-Socket-SSL          noarch     2.066-3.el8                  AppStream     297 k
 perl-Mozilla-CA            noarch     20160104-7.el8                AppStream      15 k
Instalowanie profili modułów:
 mysql/server                                                        
Włączanie strumieni modułów:
 mysql                         8.0                                  

Podsumowanie transakcji
==============================================================================================================================
Instalacja 54 pakiety

Całkowity rozmiar pobierania: 49 M
Rozmiar po zainstalowaniu: 262 M
W porządku? [t/N]: y
Pobieranie pakietów:
(1/54): mariadb-connector-c-config-3.0.7-1.el8.noarch.rpm                   85 kB/s | 13 kB   00:00  
(2/54): mysql-common-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64.rpm             512 kB/s | 143 kB   00:00  
(3/54): mecab-0.996-1.module_el8.0.0+41+ca30bab6.9.x86_64.rpm                 747 kB/s | 397 kB   00:00  
(4/54): mysql-errmsg-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64.rpm             745 kB/s | 557 kB   00:00  
(5/54): perl-Digest-1.17-395.el8.noarch.rpm                          140 kB/s | 27 kB   00:00  
(6/54): perl-Digest-MD5-2.55-396.el8.x86_64.rpm                        157 kB/s | 37 kB   00:00  
(7/54): perl-IO-Socket-IP-0.39-5.el8.noarch.rpm                        131 kB/s | 47 kB   00:00  
(8/54): perl-IO-Socket-SSL-2.066-3.el8.noarch.rpm                       258 kB/s | 297 kB   00:01  
(9/54): perl-Mozilla-CA-20160104-7.el8.noarch.rpm                       47 kB/s | 15 kB   00:00  
(10/54): perl-Net-SSLeay-1.88-1.el8.x86_64.rpm                        161 kB/s | 379 kB   00:02  
(11/54): mysql-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64.rpm                1.6 MB/s | 11 MB   00:06  
(12/54): perl-URI-1.73-3.el8.noarch.rpm                            136 kB/s | 116 kB   00:00  
(13/54): perl-libnet-3.11-3.el8.noarch.rpm                          257 kB/s | 121 kB   00:00  
(14/54): protobuf-lite-3.5.0-7.el8.x86_64.rpm                         229 kB/s | 150 kB   00:00  
(15/54): perl-Carp-1.42-396.el8.noarch.rpm                           74 kB/s | 30 kB   00:00  
(16/54): checkpolicy-2.9-1.el8.x86_64.rpm                           330 kB/s | 348 kB   00:01  
(17/54): perl-Data-Dumper-2.167-399.el8.x86_64.rpm                      183 kB/s | 58 kB   00:00  
(18/54): perl-Errno-1.28-416.el8.x86_64.rpm                          177 kB/s | 76 kB   00:00  
(19/54): perl-Exporter-5.72-396.el8.noarch.rpm                        165 kB/s | 34 kB   00:00  
(20/54): perl-File-Path-2.15-2.el8.noarch.rpm                         185 kB/s | 38 kB   00:00  
(21/54): perl-File-Temp-0.230.600-1.el8.noarch.rpm                      279 kB/s | 63 kB   00:00  
(22/54): perl-Encode-2.97-3.el8.x86_64.rpm                          1.2 MB/s | 1.5 MB   00:01  
(23/54): perl-Getopt-Long-2.50-4.el8.noarch.rpm                        353 kB/s | 63 kB   00:00  
(24/54): perl-HTTP-Tiny-0.074-1.el8.noarch.rpm                        338 kB/s | 58 kB   00:00  
(25/54): perl-MIME-Base64-3.15-396.el8.x86_64.rpm                       184 kB/s | 31 kB   00:00  
(26/54): perl-IO-1.38-416.el8.x86_64.rpm                           414 kB/s | 141 kB   00:00  
(27/54): perl-PathTools-3.74-1.el8.x86_64.rpm                         524 kB/s | 90 kB   00:00  
(28/54): perl-Pod-Escapes-1.07-395.el8.noarch.rpm                       123 kB/s | 20 kB   00:00  
(29/54): perl-Pod-Perldoc-3.28-396.el8.noarch.rpm                       513 kB/s | 86 kB   00:00  
(30/54): perl-Pod-Usage-1.69-395.el8.noarch.rpm                        198 kB/s | 34 kB   00:00  
(31/54): perl-Scalar-List-Utils-1.49-2.el8.x86_64.rpm                     383 kB/s | 68 kB   00:00  
(32/54): perl-Pod-Simple-3.35-395.el8.noarch.rpm                       429 kB/s | 213 kB   00:00  
(33/54): perl-Socket-2.027-3.el8.x86_64.rpm                          397 kB/s | 59 kB   00:00  
(34/54): perl-Term-ANSIColor-4.06-396.el8.noarch.rpm                     259 kB/s | 46 kB   00:00  
(35/54): perl-Storable-3.11-3.el8.x86_64.rpm                         328 kB/s | 98 kB   00:00  
(36/54): perl-Term-Cap-1.17-395.el8.noarch.rpm                        159 kB/s | 23 kB   00:00  
(37/54): perl-Text-ParseWords-3.30-395.el8.noarch.rpm                     110 kB/s | 18 kB   00:00  
(38/54): perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-395.el8.noarch.rpm                   169 kB/s | 24 kB   00:00  
(39/54): perl-Time-Local-1.280-1.el8.noarch.rpm                        207 kB/s | 34 kB   00:00  
(40/54): perl-Unicode-Normalize-1.25-396.el8.x86_64.rpm                    492 kB/s | 82 kB   00:00  
(41/54): perl-constant-1.33-396.el8.noarch.rpm                        145 kB/s | 25 kB   00:00  
(42/54): mysql-server-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64.rpm             1.6 MB/s | 22 MB   00:13  
(43/54): perl-libs-5.26.3-416.el8.x86_64.rpm                         458 kB/s | 1.6 MB   00:03  
(44/54): perl-parent-0.237-1.el8.noarch.rpm                          172 kB/s | 20 kB   00:00  
(45/54): perl-macros-5.26.3-416.el8.x86_64.rpm                        135 kB/s | 72 kB   00:00  
(46/54): perl-podlators-4.11-1.el8.noarch.rpm                         462 kB/s | 118 kB   00:00  
(47/54): perl-threads-2.21-2.el8.x86_64.rpm                          475 kB/s | 61 kB   00:00  
(48/54): perl-threads-shared-1.58-2.el8.x86_64.rpm                      333 kB/s | 48 kB   00:00  
(49/54): perl-interpreter-5.26.3-416.el8.x86_64.rpm                      1.5 MB/s | 6.3 MB   00:04  
(50/54): python3-audit-3.0-0.13.20190507gitf58ec40.el8.x86_64.rpm               656 kB/s | 85 kB   00:00  
(51/54): python3-libsemanage-2.9-1.el8.x86_64.rpm                       920 kB/s | 127 kB   00:00  
(52/54): policycoreutils-python-utils-2.9-3.el8_1.1.noarch.rpm                589 kB/s | 250 kB   00:00  
(53/54): python3-setools-4.2.2-1.el8.x86_64.rpm                        1.6 MB/s | 600 kB   00:00  
(54/54): python3-policycoreutils-2.9-3.el8_1.1.noarch.rpm                   1.1 MB/s | 2.2 MB   00:02  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem                                             2.8 MB/s | 49 MB   00:17   
Wykonywanie sprawdzania transakcji
Pomyślnie ukończono sprawdzanie transakcji.
Wykonywanie testu transakcji
Pomyślnie ukończono test transakcji.
Wykonywanie transakcji
 Przygotowywanie        :                                            1/1 
 Instalowanie          : perl-Exporter-5.72-396.el8.noarch                           1/54 
 Instalowanie          : perl-libs-4:5.26.3-416.el8.x86_64                           2/54 
 Instalowanie          : perl-Carp-1.42-396.el8.noarch                             3/54 
 Instalowanie          : perl-Scalar-List-Utils-3:1.49-2.el8.x86_64                      4/54 
 Instalowanie          : perl-parent-1:0.237-1.el8.noarch                           5/54 
 Instalowanie          : perl-Text-ParseWords-3.30-395.el8.noarch                       6/54 
 Instalowanie          : mariadb-connector-c-config-3.0.7-1.el8.noarch                     7/54 
 Instalowanie          : mysql-common-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64               8/54 
 Instalowanie          : mysql-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64                   9/54 
 Instalowanie          : mysql-errmsg-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64               10/54 
 Instalowanie          : perl-Term-ANSIColor-4.06-396.el8.noarch                       11/54 
 Instalowanie          : perl-macros-4:5.26.3-416.el8.x86_64                         12/54 
 Instalowanie          : perl-Errno-1.28-416.el8.x86_64                            13/54 
 Instalowanie          : perl-Socket-4:2.027-3.el8.x86_64                           14/54 
 Instalowanie          : perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-395.el8.noarch                     15/54 
 Instalowanie          : perl-Unicode-Normalize-1.25-396.el8.x86_64                      16/54 
 Instalowanie          : perl-File-Path-2.15-2.el8.noarch                           17/54 
 Instalowanie          : perl-IO-1.38-416.el8.x86_64                             18/54 
 Instalowanie          : perl-PathTools-3.74-1.el8.x86_64                           19/54 
 Instalowanie          : perl-constant-1.33-396.el8.noarch                          20/54 
 Instalowanie          : perl-threads-1:2.21-2.el8.x86_64                           21/54 
 Instalowanie          : perl-threads-shared-1.58-2.el8.x86_64                        22/54 
 Instalowanie          : perl-interpreter-4:5.26.3-416.el8.x86_64                       23/54 
 Instalowanie          : perl-MIME-Base64-3.15-396.el8.x86_64                         24/54 
 Instalowanie          : perl-IO-Socket-IP-0.39-5.el8.noarch                         25/54 
 Instalowanie          : perl-Time-Local-1:1.280-1.el8.noarch                         26/54 
 Instalowanie          : perl-Digest-1.17-395.el8.noarch                           27/54 
 Instalowanie          : perl-Digest-MD5-2.55-396.el8.x86_64                         28/54 
 Instalowanie          : perl-Net-SSLeay-1.88-1.el8.x86_64                          29/54 
 Instalowanie          : perl-Data-Dumper-2.167-399.el8.x86_64                        30/54 
 Instalowanie          : perl-File-Temp-0.230.600-1.el8.noarch                        31/54 
 Instalowanie          : perl-Pod-Escapes-1:1.07-395.el8.noarch                        32/54 
 Instalowanie          : perl-Storable-1:3.11-3.el8.x86_64                          33/54 
 Instalowanie          : perl-Term-Cap-1.17-395.el8.noarch                          34/54 
 Instalowanie          : perl-Mozilla-CA-20160104-7.el8.noarch                        35/54 
 Instalowanie          : perl-Encode-4:2.97-3.el8.x86_64                           36/54 
 Instalowanie          : perl-Pod-Simple-1:3.35-395.el8.noarch                        37/54 
 Instalowanie          : perl-Getopt-Long-1:2.50-4.el8.noarch                         38/54 
 Instalowanie          : perl-podlators-4.11-1.el8.noarch                           39/54 
 Instalowanie          : perl-Pod-Usage-4:1.69-395.el8.noarch                         40/54 
 Instalowanie          : perl-Pod-Perldoc-3.28-396.el8.noarch                         41/54 
 Instalowanie          : perl-HTTP-Tiny-0.074-1.el8.noarch                          42/54 
 Instalowanie          : perl-IO-Socket-SSL-2.066-3.el8.noarch                        43/54 
 Instalowanie          : perl-libnet-3.11-3.el8.noarch                            44/54 
 Instalowanie          : perl-URI-1.73-3.el8.noarch                              45/54 
 Instalowanie          : python3-setools-4.2.2-1.el8.x86_64                          46/54 
 Instalowanie          : python3-libsemanage-2.9-1.el8.x86_64                         47/54 
 Instalowanie          : python3-audit-3.0-0.13.20190507gitf58ec40.el8.x86_64                 48/54 
 Instalowanie          : checkpolicy-2.9-1.el8.x86_64                             49/54 
 Instalowanie          : python3-policycoreutils-2.9-3.el8_1.1.noarch                     50/54 
 Instalowanie          : policycoreutils-python-utils-2.9-3.el8_1.1.noarch                  51/54 
 Instalowanie          : protobuf-lite-3.5.0-7.el8.x86_64                           52/54 
 Instalowanie          : mecab-0.996-1.module_el8.0.0+41+ca30bab6.9.x86_64                  53/54 
 Wykonywanie skryptu      : mecab-0.996-1.module_el8.0.0+41+ca30bab6.9.x86_64                  53/54 
 Wykonywanie skryptu      : mysql-server-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64               54/54 
 Instalowanie          : mysql-server-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64               54/54 
 Wykonywanie skryptu      : mysql-server-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64               54/54 
ValueError: Kontekst pliku dla /var/log/mysql(/.*)? jest już określony

 Sprawdzanie          : mariadb-connector-c-config-3.0.7-1.el8.noarch                     1/54 
 Sprawdzanie          : mecab-0.996-1.module_el8.0.0+41+ca30bab6.9.x86_64                   2/54 
 Sprawdzanie          : mysql-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64                   3/54 
 Sprawdzanie          : mysql-common-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64               4/54 
 Sprawdzanie          : mysql-errmsg-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64               5/54 
 Sprawdzanie          : mysql-server-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64               6/54 
 Sprawdzanie          : perl-Digest-1.17-395.el8.noarch                            7/54 
 Sprawdzanie          : perl-Digest-MD5-2.55-396.el8.x86_64                          8/54 
 Sprawdzanie          : perl-IO-Socket-IP-0.39-5.el8.noarch                          9/54 
 Sprawdzanie          : perl-IO-Socket-SSL-2.066-3.el8.noarch                        10/54 
 Sprawdzanie          : perl-Mozilla-CA-20160104-7.el8.noarch                        11/54 
 Sprawdzanie          : perl-Net-SSLeay-1.88-1.el8.x86_64                          12/54 
 Sprawdzanie          : perl-URI-1.73-3.el8.noarch                              13/54 
 Sprawdzanie          : perl-libnet-3.11-3.el8.noarch                            14/54 
 Sprawdzanie          : protobuf-lite-3.5.0-7.el8.x86_64                           15/54 
 Sprawdzanie          : checkpolicy-2.9-1.el8.x86_64                             16/54 
 Sprawdzanie          : perl-Carp-1.42-396.el8.noarch                            17/54 
 Sprawdzanie          : perl-Data-Dumper-2.167-399.el8.x86_64                        18/54 
 Sprawdzanie          : perl-Encode-4:2.97-3.el8.x86_64                           19/54 
 Sprawdzanie          : perl-Errno-1.28-416.el8.x86_64                            20/54 
 Sprawdzanie          : perl-Exporter-5.72-396.el8.noarch                          21/54 
 Sprawdzanie          : perl-File-Path-2.15-2.el8.noarch                           22/54 
 Sprawdzanie          : perl-File-Temp-0.230.600-1.el8.noarch                        23/54 
 Sprawdzanie          : perl-Getopt-Long-1:2.50-4.el8.noarch                         24/54 
 Sprawdzanie          : perl-HTTP-Tiny-0.074-1.el8.noarch                          25/54 
 Sprawdzanie          : perl-IO-1.38-416.el8.x86_64                             26/54 
 Sprawdzanie          : perl-MIME-Base64-3.15-396.el8.x86_64                         27/54 
 Sprawdzanie          : perl-PathTools-3.74-1.el8.x86_64                           28/54 
 Sprawdzanie          : perl-Pod-Escapes-1:1.07-395.el8.noarch                        29/54 
 Sprawdzanie          : perl-Pod-Perldoc-3.28-396.el8.noarch                         30/54 
 Sprawdzanie          : perl-Pod-Simple-1:3.35-395.el8.noarch                        31/54 
 Sprawdzanie          : perl-Pod-Usage-4:1.69-395.el8.noarch                         32/54 
 Sprawdzanie          : perl-Scalar-List-Utils-3:1.49-2.el8.x86_64                      33/54 
 Sprawdzanie          : perl-Socket-4:2.027-3.el8.x86_64                           34/54 
 Sprawdzanie          : perl-Storable-1:3.11-3.el8.x86_64                          35/54 
 Sprawdzanie          : perl-Term-ANSIColor-4.06-396.el8.noarch                       36/54 
 Sprawdzanie          : perl-Term-Cap-1.17-395.el8.noarch                          37/54 
 Sprawdzanie          : perl-Text-ParseWords-3.30-395.el8.noarch                       38/54 
 Sprawdzanie          : perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-395.el8.noarch                     39/54 
 Sprawdzanie          : perl-Time-Local-1:1.280-1.el8.noarch                         40/54 
 Sprawdzanie          : perl-Unicode-Normalize-1.25-396.el8.x86_64                      41/54 
 Sprawdzanie          : perl-constant-1.33-396.el8.noarch                          42/54 
 Sprawdzanie          : perl-interpreter-4:5.26.3-416.el8.x86_64                       43/54 
 Sprawdzanie          : perl-libs-4:5.26.3-416.el8.x86_64                          44/54 
 Sprawdzanie          : perl-macros-4:5.26.3-416.el8.x86_64                         45/54 
 Sprawdzanie          : perl-parent-1:0.237-1.el8.noarch                           46/54 
 Sprawdzanie          : perl-podlators-4.11-1.el8.noarch                           47/54 
 Sprawdzanie          : perl-threads-1:2.21-2.el8.x86_64                           48/54 
 Sprawdzanie          : perl-threads-shared-1.58-2.el8.x86_64                        49/54 
 Sprawdzanie          : policycoreutils-python-utils-2.9-3.el8_1.1.noarch                  50/54 
 Sprawdzanie          : python3-audit-3.0-0.13.20190507gitf58ec40.el8.x86_64                 51/54 
 Sprawdzanie          : python3-libsemanage-2.9-1.el8.x86_64                         52/54 
 Sprawdzanie          : python3-policycoreutils-2.9-3.el8_1.1.noarch                     53/54 
 Sprawdzanie          : python3-setools-4.2.2-1.el8.x86_64                          54/54 

Zainstalowano:
 mysql-server-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64   perl-IO-Socket-IP-0.39-5.el8.noarch             
 perl-IO-Socket-SSL-2.066-3.el8.noarch             perl-Mozilla-CA-20160104-7.el8.noarch            
 mariadb-connector-c-config-3.0.7-1.el8.noarch         mecab-0.996-1.module_el8.0.0+41+ca30bab6.9.x86_64      
 mysql-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64       mysql-common-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64   
 mysql-errmsg-8.0.17-3.module_el8.0.0+181+899d6349.x86_64   perl-Digest-1.17-395.el8.noarch               
 perl-Digest-MD5-2.55-396.el8.x86_64              perl-Net-SSLeay-1.88-1.el8.x86_64              
 perl-URI-1.73-3.el8.noarch                  perl-libnet-3.11-3.el8.noarch                
 protobuf-lite-3.5.0-7.el8.x86_64               checkpolicy-2.9-1.el8.x86_64                 
 perl-Carp-1.42-396.el8.noarch                 perl-Data-Dumper-2.167-399.el8.x86_64            
 perl-Encode-4:2.97-3.el8.x86_64                perl-Errno-1.28-416.el8.x86_64                
 perl-Exporter-5.72-396.el8.noarch               perl-File-Path-2.15-2.el8.noarch               
 perl-File-Temp-0.230.600-1.el8.noarch             perl-Getopt-Long-1:2.50-4.el8.noarch             
 perl-HTTP-Tiny-0.074-1.el8.noarch               perl-IO-1.38-416.el8.x86_64                 
 perl-MIME-Base64-3.15-396.el8.x86_64             perl-PathTools-3.74-1.el8.x86_64               
 perl-Pod-Escapes-1:1.07-395.el8.noarch            perl-Pod-Perldoc-3.28-396.el8.noarch             
 perl-Pod-Simple-1:3.35-395.el8.noarch             perl-Pod-Usage-4:1.69-395.el8.noarch             
 perl-Scalar-List-Utils-3:1.49-2.el8.x86_64          perl-Socket-4:2.027-3.el8.x86_64               
 perl-Storable-1:3.11-3.el8.x86_64               perl-Term-ANSIColor-4.06-396.el8.noarch           
 perl-Term-Cap-1.17-395.el8.noarch               perl-Text-ParseWords-3.30-395.el8.noarch           
 perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-395.el8.noarch         perl-Time-Local-1:1.280-1.el8.noarch             
 perl-Unicode-Normalize-1.25-396.el8.x86_64          perl-constant-1.33-396.el8.noarch              
 perl-interpreter-4:5.26.3-416.el8.x86_64           perl-libs-4:5.26.3-416.el8.x86_64              
 perl-macros-4:5.26.3-416.el8.x86_64              perl-parent-1:0.237-1.el8.noarch               
 perl-podlators-4.11-1.el8.noarch               perl-threads-1:2.21-2.el8.x86_64               
 perl-threads-shared-1.58-2.el8.x86_64             policycoreutils-python-utils-2.9-3.el8_1.1.noarch      
 python3-audit-3.0-0.13.20190507gitf58ec40.el8.x86_64     python3-libsemanage-2.9-1.el8.x86_64             
 python3-policycoreutils-2.9-3.el8_1.1.noarch         python3-setools-4.2.2-1.el8.x86_64              

Ukończono.

Po instalacji, trzeba wstępnie skonfigurować MySQLa:

# systemctl enable --now mysqld
# systemctl status mysqld
● mysqld.service - MySQL 8.0 database server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Thu 2020-06-11 17:19:00 EDT; 18s ago
 Process: 4827 ExecStartPost=/usr/libexec/mysql-check-upgrade (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 4785 (mysqld)
  Status: "Server is operational"
  Tasks: 39 (limit: 23985)
  Memory: 536.2M
  CGroup: /system.slice/mysqld.service
      └─4785 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr

cze 11 17:17:38 localhost.localdomain systemd[1]: Starting MySQL 8.0 database server...
cze 11 17:17:38 localhost.localdomain mysql-prepare-db-dir[4658]: Initializing MySQL database
cze 11 17:19:00 localhost.localdomain systemd[1]: Started MySQL 8.0 database server.

teraz uruchamiamy polcenie mysql_secure_installation :

# mysql_secure_installation 

Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: Yes

There are three levels of password validation policy:

LOW  Length >= 8
MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary         file

Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 1
Please set the password for root here.

New password: 

Re-enter new password: 

Estimated strength of the password: 100 
Do you wish to continue with the password provided?(Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.


Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.

By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.


Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
 - Dropping test database...
Success.

 - Removing privileges on test database...
Success.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.

All done! 

Teraz czas stworzyć bazę danych i użytkownika pod ownclouda. Zaczynamy od tego, że się logujemy do bazy danych:

# mysql -u root -p
Enter password: 

Hasło takie jak wprowadziliśmy do mysql_secure_installation i po poprawnym zalogowaniu, powinno otworzyć nam się coś takiego:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 13
Server version: 8.0.17 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> 

Następnie musimy stworzyć bazę danych, użytkownika i dać użytkownikowi prawa do tej bazy danych:

mysql> CREATE DATABASE owncloud;
Query OK, 1 row affected (0.20 sec)

mysql> CREATE USER 'owncloud'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'Ke!daege!l1ootho';
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)

mysql> GRANT ALL ON owncloud.* TO 'owncloud'@'127.0.0.1';
Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)

Teraz czas zainstalować nasz serwer httpd:

# dnf install httpd
Ostatnio sprawdzono ważność metadanych: 18:16:35 temu w dniu czw, 11 cze 2020, 17:13:24.
Rozwiązano zależności.
================================================================================
 Pakiet      Arch. Wersja                Repoz.  Rozm.
================================================================================
Instalowanie:
 httpd       x86_64 2.4.37-16.module_el8.1.0+256+ae790463 AppStream 1.7 M
Instalowanie zależności:
 apr        x86_64 1.6.3-9.el8              AppStream 125 k
 apr-util     x86_64 1.6.1-6.el8              AppStream 105 k
 centos-logos-httpd
          noarch 80.5-2.el8              AppStream 24 k
 httpd-filesystem noarch 2.4.37-16.module_el8.1.0+256+ae790463 AppStream 35 k
 httpd-tools    x86_64 2.4.37-16.module_el8.1.0+256+ae790463 AppStream 103 k
 mod_http2     x86_64 1.11.3-3.module_el8.1.0+213+acce2796 AppStream 158 k
 mailcap      noarch 2.1.48-3.el8             BaseOS   39 k
Instalowanie słabych zależności:
 apr-util-bdb   x86_64 1.6.1-6.el8              AppStream 25 k
 apr-util-openssl x86_64 1.6.1-6.el8              AppStream 27 k
Włączanie strumieni modułów:
 httpd          2.4                         

Podsumowanie transakcji
================================================================================
Instalacja 10 pakietów

Całkowity rozmiar pobierania: 2.3 M
Rozmiar po zainstalowaniu: 6.6 M
W porządku? [t/N]: y
Pobieranie pakietów:
(1/10): apr-util-bdb-1.6.1-6.el8.x86_64.rpm   90 kB/s | 25 kB   00:00  
(2/10): apr-util-openssl-1.6.1-6.el8.x86_64.rpm 416 kB/s | 27 kB   00:00  
(3/10): apr-1.6.3-9.el8.x86_64.rpm       339 kB/s | 125 kB   00:00  
(4/10): apr-util-1.6.1-6.el8.x86_64.rpm     281 kB/s | 105 kB   00:00  
(5/10): centos-logos-httpd-80.5-2.el8.noarch.rp 294 kB/s | 24 kB   00:00  
(6/10): httpd-filesystem-2.4.37-16.module_el8.1 515 kB/s | 35 kB   00:00  
(7/10): httpd-tools-2.4.37-16.module_el8.1.0+25 470 kB/s | 103 kB   00:00  
(8/10): mod_http2-1.11.3-3.module_el8.1.0+213+a 650 kB/s | 158 kB   00:00  
(9/10): httpd-2.4.37-16.module_el8.1.0+256+ae79 2.4 MB/s | 1.7 MB   00:00  
(10/10): mailcap-2.1.48-3.el8.noarch.rpm     79 kB/s | 39 kB   00:00  
--------------------------------------------------------------------------------
Razem                      1.0 MB/s | 2.3 MB   00:02   
Wykonywanie sprawdzania transakcji
Pomyślnie ukończono sprawdzanie transakcji.
Wykonywanie testu transakcji
Pomyślnie ukończono test transakcji.
Wykonywanie transakcji
 Przygotowywanie        :                     1/1 
 Instalowanie          : apr-1.6.3-9.el8.x86_64         1/10 
 Wykonywanie skryptu      : apr-1.6.3-9.el8.x86_64         1/10 
 Instalowanie          : apr-util-bdb-1.6.1-6.el8.x86_64     2/10 
 Instalowanie          : apr-util-openssl-1.6.1-6.el8.x86_64   3/10 
 Instalowanie          : apr-util-1.6.1-6.el8.x86_64       4/10 
 Wykonywanie skryptu      : apr-util-1.6.1-6.el8.x86_64       4/10 
 Instalowanie          : httpd-tools-2.4.37-16.module_el8.1.0  5/10 
 Instalowanie          : mailcap-2.1.48-3.el8.noarch       6/10 
 Wykonywanie skryptu      : httpd-filesystem-2.4.37-16.module_el  7/10 
 Instalowanie          : httpd-filesystem-2.4.37-16.module_el  7/10 
 Instalowanie          : centos-logos-httpd-80.5-2.el8.noarch  8/10 
 Instalowanie          : mod_http2-1.11.3-3.module_el8.1.0+21  9/10 
 Instalowanie          : httpd-2.4.37-16.module_el8.1.0+256+a  10/10 
 Wykonywanie skryptu      : httpd-2.4.37-16.module_el8.1.0+256+a  10/10 
 Sprawdzanie          : apr-1.6.3-9.el8.x86_64         1/10 
 Sprawdzanie          : apr-util-1.6.1-6.el8.x86_64       2/10 
 Sprawdzanie          : apr-util-bdb-1.6.1-6.el8.x86_64     3/10 
 Sprawdzanie          : apr-util-openssl-1.6.1-6.el8.x86_64   4/10 
 Sprawdzanie          : centos-logos-httpd-80.5-2.el8.noarch  5/10 
 Sprawdzanie          : httpd-2.4.37-16.module_el8.1.0+256+a  6/10 
 Sprawdzanie          : httpd-filesystem-2.4.37-16.module_el  7/10 
 Sprawdzanie          : httpd-tools-2.4.37-16.module_el8.1.0  8/10 
 Sprawdzanie          : mod_http2-1.11.3-3.module_el8.1.0+21  9/10 
 Sprawdzanie          : mailcap-2.1.48-3.el8.noarch      10/10 

Zainstalowano:
 httpd-2.4.37-16.module_el8.1.0+256+ae790463.x86_64              
 apr-util-bdb-1.6.1-6.el8.x86_64                        
 apr-util-openssl-1.6.1-6.el8.x86_64                      
 apr-1.6.3-9.el8.x86_64                            
 apr-util-1.6.1-6.el8.x86_64                          
 centos-logos-httpd-80.5-2.el8.noarch                     
 httpd-filesystem-2.4.37-16.module_el8.1.0+256+ae790463.noarch         
 httpd-tools-2.4.37-16.module_el8.1.0+256+ae790463.x86_64           
 mod_http2-1.11.3-3.module_el8.1.0+213+acce2796.x86_64             
 mailcap-2.1.48-3.el8.noarch                          

Ukończono.

Czas pobrać ownclouda. Jeżeli nie mamy polecenia wget to należy go zainstalować:

dnf install wget
Ostatnio sprawdzono ważność metadanych: 18:19:40 temu w dniu czw, 11 cze 2020, 17:13:24.
Rozwiązano zależności.
================================================================================
 Pakiet    Architektura  Wersja           Repozytorium   Rozm.
================================================================================
Instalowanie:
 wget     x86_64     1.19.5-8.el8_1.1      AppStream     735 k

Podsumowanie transakcji
================================================================================
Instalacja 1 pakiet

Całkowity rozmiar pobierania: 735 k
Rozmiar po zainstalowaniu: 2.9 M
W porządku? [t/N]: y
Pobieranie pakietów:
wget-1.19.5-8.el8_1.1.x86_64.rpm        1.3 MB/s | 735 kB   00:00  
--------------------------------------------------------------------------------
Razem                      955 kB/s | 735 kB   00:00   
Wykonywanie sprawdzania transakcji
Pomyślnie ukończono sprawdzanie transakcji.
Wykonywanie testu transakcji
Pomyślnie ukończono test transakcji.
Wykonywanie transakcji
 Przygotowywanie        :                     1/1 
 Instalowanie          : wget-1.19.5-8.el8_1.1.x86_64       1/1 
 Wykonywanie skryptu      : wget-1.19.5-8.el8_1.1.x86_64       1/1 
 Sprawdzanie          : wget-1.19.5-8.el8_1.1.x86_64       1/1 

Zainstalowano:
 wget-1.19.5-8.el8_1.1.x86_64                         

Ukończono.

Teraz możemy bez problemu pobrać naszego ownclouda:

$ wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-latest.tar.bz2

Teraz należy nasze archiwum rozpakować:

tar -jxf owncloud-latest.tar.bz2 -C /var/www/

(W CentOS 8 minimal, nie ma polecenia tar, trzeba go doinstalować poleceniem dnf):

dnf install tar
CentOS-8 - AppStream              6.3 kB/s | 4.3 kB   00:00  
CentOS-8 - Base                 6.2 kB/s | 3.9 kB   00:00  
CentOS-8 - Extras                2.6 kB/s | 1.5 kB   00:00  
Rozwiązano zależności.
================================================================================
 Pakiet    Architektura   Wersja          Repozytorium   Rozm.
================================================================================
Instalowanie:
 tar      x86_64      2:1.30-4.el8       BaseOS      838 k

Podsumowanie transakcji
================================================================================
Instalacja 1 pakiet

Całkowity rozmiar pobierania: 838 k
Rozmiar po zainstalowaniu: 2.8 M
W porządku? [t/N]: y
Pobieranie pakietów:
tar-1.30-4.el8.x86_64.rpm            1.5 MB/s | 838 kB   00:00  
--------------------------------------------------------------------------------
Razem                      900 kB/s | 838 kB   00:00   
Wykonywanie sprawdzania transakcji
Pomyślnie ukończono sprawdzanie transakcji.
Wykonywanie testu transakcji
Pomyślnie ukończono test transakcji.
Wykonywanie transakcji
 Przygotowywanie        :                     1/1 
 Instalowanie          : tar-2:1.30-4.el8.x86_64         1/1 
 Wykonywanie skryptu      : tar-2:1.30-4.el8.x86_64         1/1 
 Sprawdzanie          : tar-2:1.30-4.el8.x86_64         1/1 

Zainstalowano:
 tar-2:1.30-4.el8.x86_64                            

Ukończono.

Następnie wypakować:

tar -jxf owncloud-latest.tar.bz2 -C /var/www/

Jeżeli masz taki błąd jak poniżej:

# tar -jxf owncloud-latest.tar.bz2 -C /var/www/
tar (child): bzip2: Nie można exec: Nie ma takiego pliku ani katalogu
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now

Należy doinstalować bzip2:

# dnf install bzip2
Ostatnio sprawdzono ważność metadanych: 0:02:31 temu w dniu pią, 12 cze 2020, 14:36:25.
Rozwiązano zależności.
================================================================================
 Pakiet     Architektura   Wersja         Repozytorium   Rozm.
================================================================================
Instalowanie:
 bzip2      x86_64      1.0.6-26.el8      BaseOS      60 k

Podsumowanie transakcji
================================================================================
Instalacja 1 pakiet

Całkowity rozmiar pobierania: 60 k
Rozmiar po zainstalowaniu: 91 k
W porządku? [t/N]: y
Pobieranie pakietów:
bzip2-1.0.6-26.el8.x86_64.rpm          233 kB/s | 60 kB   00:00  
--------------------------------------------------------------------------------
Razem                      132 kB/s | 60 kB   00:00   
Wykonywanie sprawdzania transakcji
Pomyślnie ukończono sprawdzanie transakcji.
Wykonywanie testu transakcji
Pomyślnie ukończono test transakcji.
Wykonywanie transakcji
 Przygotowywanie        :                     1/1 
 Instalowanie          : bzip2-1.0.6-26.el8.x86_64        1/1 
 Wykonywanie skryptu      : bzip2-1.0.6-26.el8.x86_64        1/1 
 Sprawdzanie          : bzip2-1.0.6-26.el8.x86_64        1/1 

Zainstalowano:
 bzip2-1.0.6-26.el8.x86_64                           

Ukończono.

Zmieniamy właściciela pliku na apache:

chown -R apache: /var/www/owncloud

Teraz trzeba skonfigurować nasz serwer HTTP:

Zacznijmy od edycji pliku: /etc/httpd/conf.d/owncloud.conf

zapiszmy w nim coś takiego:

Alias /owncloud "/var/www/owncloud/"

<Directory /var/www/owncloud/>
 Options +FollowSymlinks
 AllowOverride All

 <IfModule mod_dav.c>
 Dav off
 </IfModule>

 SetEnv HOME /var/www/owncloud
 SetEnv HTTP_HOME /var/www/owncloud

</Directory>

trzeba doinstalować także pakiet php, o którym zapomniałem na początku wpisu:

# dnf install php
Ostatnio sprawdzono ważność metadanych: 0:27:30 temu w dniu pią, 12 cze 2020, 14:40:27.
Rozwiązano zależności.
===================================================================================================================================================================================================================
 Pakiet                      Architektura              Wersja                                  Repozytorium               Rozm.
===================================================================================================================================================================================================================
Instalowanie:
 php                       x86_64                 7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff                   AppStream                 1.5 M
Instalowanie zależności:
 nginx-filesystem                 noarch                 1:1.14.1-9.module_el8.0.0+184+e34fea82                  AppStream                 24 k
 php-cli                     x86_64                 7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff                   AppStream                 3.1 M
Instalowanie słabych zależności:
 php-fpm                     x86_64                 7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff                   AppStream                 1.6 M
Włączanie strumieni modułów:
 nginx                                          1.14                                                           

Podsumowanie transakcji
===================================================================================================================================================================================================================
Instalacja 4 pakiety

Całkowity rozmiar pobierania: 6.3 M
Rozmiar po zainstalowaniu: 22 M
W porządku? [t/N]: y
Pobieranie pakietów:
(1/4): nginx-filesystem-1.14.1-9.module_el8.0.0+184+e34fea82.noarch.rpm                                                       35 kB/s | 24 kB   00:00  
(2/4): php-fpm-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64.rpm                                                           948 kB/s | 1.6 MB   00:01  
(3/4): php-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64.rpm                                                             583 kB/s | 1.5 MB   00:02  
(4/4): php-cli-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64.rpm                                                           1.1 MB/s | 3.1 MB   00:02  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem                                                                                       1.9 MB/s | 6.3 MB   00:03   
Wykonywanie sprawdzania transakcji
Pomyślnie ukończono sprawdzanie transakcji.
Wykonywanie testu transakcji
Pomyślnie ukończono test transakcji.
Wykonywanie transakcji
 Przygotowywanie        :                                                                                       1/1 
 Instalowanie          : php-cli-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                                                             1/4 
 Wykonywanie skryptu      : nginx-filesystem-1:1.14.1-9.module_el8.0.0+184+e34fea82.noarch                                                       2/4 
 Instalowanie          : nginx-filesystem-1:1.14.1-9.module_el8.0.0+184+e34fea82.noarch                                                       2/4 
 Instalowanie          : php-fpm-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                                                             3/4 
 Wykonywanie skryptu      : php-fpm-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                                                             3/4 
 Instalowanie          : php-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                                                               4/4 
 Wykonywanie skryptu      : php-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                                                               4/4 
 Wykonywanie skryptu      : php-fpm-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                                                             4/4 
 Sprawdzanie          : nginx-filesystem-1:1.14.1-9.module_el8.0.0+184+e34fea82.noarch                                                       1/4 
 Sprawdzanie          : php-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                                                               2/4 
 Sprawdzanie          : php-cli-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                                                             3/4 
 Sprawdzanie          : php-fpm-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64                                                             4/4 

Zainstalowano:
 php-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64          php-fpm-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64        nginx-filesystem-1:1.14.1-9.module_el8.0.0+184+e34fea82.noarch       
 php-cli-7.2.11-2.module_el8.1.0+209+03b9a8ff.x86_64       

Ukończono.

Następnie należy zrestartować i uruchomić moduł httpd:

# systemctl restart httpd
# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: disabled)
 Drop-In: /usr/lib/systemd/system/httpd.service.d
      └─php-fpm.conf
  Active: active (running) since Fri 2020-06-12 15:08:44 EDT; 53s ago
   Docs: man:httpd.service(8)
 Main PID: 4719 (httpd)
  Status: "Total requests: 71; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 1.45; Bytes served/sec: 68KB/sec"
  Tasks: 213 (limit: 23985)
  Memory: 38.9M
  CGroup: /system.slice/httpd.service
      ├─4719 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ├─4720 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ├─4721 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ├─4722 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      └─4723 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

cze 12 15:08:44 localhost.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
cze 12 15:08:44 localhost.localdomain httpd[4719]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using localhost.localdomain. Set the 'ServerName' directive globally to >
cze 12 15:08:44 localhost.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
cze 12 15:08:44 localhost.localdomain httpd[4719]: Server configured, listening on: port 80

i już możemy wejść na stronę:

http://adresIPserwera/owncloud (np. http://192.168.1.15/owncloud )

Po wejściu na tą stronę za 1 razem, trzeba ustawić login i hasło administratora ownclouda, także wybrać „Zasoby dysku i Baza danych”, w bazie danych wybrać MySQL i tam wpisać nazwę bazy danych, użytkownika, oraz hasło do tego użytkownika.

i teraz możemy cieszyć się własnym serwerem owncloud 🙂

Jeżeli macie problem z zapisaniem jakichkolwiek plików, to należy sprawdzić, czy macie włączonego selinuxa – jeżeli tak to przyda się polecenie:

setsebool -P httpd_unified 1

Jak sprawdzić czy selinux jest włączony?

poleceniem getenforce:

# getenforce
Enforcing

W takim przypadku jak powyżej selinux jest uruchomiony.

Jeżeli macie jakieś problemy zachęcam do komentowania wpisu 😉