Instalowanie systemu raspbian na karcie micro SD dla raspberry pi

W artykule posłużę się wersją Raspberry Pi B+

Wchodzimy na stronę https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

Ja wybrałem wersję Raspbian Buster Lite, i klikamy przycisk Download ZIP:

rozpakowujemy plik zip i wkładamy naszą kartę SD (lub MicroSD).
Następnie poleceniem fdisk -l szukamy oznaczenia naszej karty (najlepiej na ten czas wyciągnąć wszystkie inne dyski/karty SD/MicroSD, aby się nie pomylić).

fdisk -l

Dysk /dev/mmcblk0: 7,3 GiB, bajtów: 7861174272, sektorów: 15353856
 Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
 Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
 Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
 Typ etykiety dysku: dos
 Identyfikator dysku: 0xa6202af7

U mnie ma on „oznaczenie” /dev/mmcblk0

poleceniem dd, przekopiujemy całą zawartość z pliku .img (który jest dostępny w pobranym zip`ie) na kartę SD. Pamiętaj aby tekst pogrubioną czcionkę odpowiednio podmienić według wzoru:

dd if=nazwa_pliku.img of=oznaczenie_karty
# np.:
dd if=2019-09-26-raspbian-buster-lite.img of=/dev/mmcblk0

Następnie wykonujemy polecenie sync, aby zsynchronizować zbuforowany zapis z trwałym nośnikiem:

sync

Następnie warto uruchomić nasze raspberry, z dostępem do klawiatury i ekranu. Logujemy się za pomocą danych:

login: pi
password: raspberry

i uruchamiamy usługę SSH poleceniami:

sudo systemctl start ssh
sudo systemctl enable ssh

Teraz możemy wyłączyć nasze raspberry Pi poleceniem poweroff 🙂