SPOJ – XOR

Zadanie z strony: https://www.spoj.com/problems/BSCXOR/

Zadanie polega na tym, że mamy 2 cyfry wejściowe o wartości 0 lub 1, a na wyjściu mamy wypisać operację XOR z tych 2 cyfr.

Przykładowo:
Wejście:
1 0
Wyjście:
1

Na początku zaczynamy standardowo od szablonu:

#include <stdio.h>

int main(void){
	return 0;
}

Następnie deklarujemy 2 zmienne typu int – nazwałem je a i b, oraz pobieramy od użytkownika te zmienne

#include <stdio.h>

int main(void){
	int a, b;
	scanf("%i", &a);
	scanf("%i", &b);
	return 0;
}

Następnie wykonujemy operację XOR (symbol ^ ) na tych zmiennych, oraz wypisujemy wynik na wyjście:

#include <stdio.h>

int main(void){
	int a, b;
	scanf("%i", &a);
	scanf("%i", &b);
	printf("%i", a ^ b);
	return 0;
}
KategorieC