Jak wykonać vacuum całej bazy danych w postgresie

Polecenie w postgresie, dzięki któremu wykonujemy vacuum całej bazy danych:

vacuumdb -d bazaDanych

Jeżeli chcemy wykonać vacuum full bazy danych to robi się poprzez:

vacuumdb -f -d bazaDanych

UWAGA!
VACUUM FULL wykonuje LOCK na tabeli co powoduje, że żadna aplikacja przez ten czas nie może się tam dostać ! A to może spowodować awarię i nie działanie usługi / programów, które danej bazy potrzebują do jej funkcjonowania.

Sprawdzenie ile rekordów zostanie usuniętych przez VACUUM FULL po zrobieniu VACUUM

Komenda w postgresie służąca do sprawdzenia ile rekordów zostanie usuniętych przez VACUUM FULL po zrobieniu VACUUM:

# Łączymy się do bazy:
\c baza
select relname, n_tup_del FROM pg_stat_all_tables where relname='nazwa_tabeli';
  relname   | n_tup_del
------------------------
 nazwa_tabeli | 234

W powyższym przykładzie zostanie usuniętych 234 rekordów z tabeli po zrobieniu VACUUM FULL.