Sprawdzenie ile rekordów zostanie usuniętych przez VACUUM FULL po zrobieniu VACUUM

Komenda w postgresie służąca do sprawdzenia ile rekordów zostanie usuniętych przez VACUUM FULL po zrobieniu VACUUM:

# Łączymy się do bazy:
\c baza
select relname, n_tup_del FROM pg_stat_all_tables where relname='nazwa_tabeli';
  relname   | n_tup_del
------------------------
 nazwa_tabeli | 234

W powyższym przykładzie zostanie usuniętych 234 rekordów z tabeli po zrobieniu VACUUM FULL.