Zmiana live parametrów w bazie postgresql

Jak zmienić jakiś parametr live w bazie? Oczywiście pod warunkiem, że parametr jest możliwy do zmiany live. Na przykładzie zmiennej: log_min_error_statement

Można to zrobić poprzez zalogowanie się do postgresa, a następnie:

Zobaczyć jak wygląda aktualnie zmienna:

postgres=# SHOW log_min_error_statement;
 log_min_error_statement 
-------------------------
 error
(1 wiersz)

Zmienić ją:

postgres=# ALTER SYSTEM SET log_min_error_statement='INFO';
ALTER SYSTEM

Użyć następnie pg_reload_conf():

postgres=# SELECT pg_reload_conf();
 pg_reload_conf 
----------------
 t
(1 wiersz)

Sprawdzić ponownie jak wygląda zmienna:

postgres=# SHOW log_min_error_statement;
 log_min_error_statement 
-------------------------
 info
(1 wiersz)