Sprawdzenie wartości parametru w bazie postgresql

W następujący sposób sprawdza się wartość parametru w bazie postgresql – na przykładzie zmiennej log_min_error_statement:

postgres=# SHOW log_min_error_statement;
 log_min_error_statement 
-------------------------
 info
(1 wiersz)