Voltomierz na Arduino UNO

Schemat:

Kod Arduino:

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int i=0, j=0;
float value=0;

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 lcd.begin(16,2);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("NAPIECIE: ");
 lcd.setCursor(14,0);
 lcd.print("V");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("linuxsystems.ovh");
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 lcd.setCursor(10,0);
 lcd.print(value);
 value = analogRead(A0) * (5.0/1024.0);
 Serial.println(value);
 delay(1000);
}

Do niego potrzebujemy bibliotekę LiquidCrystal.

UUWAGA!
!! MOŻEMY MIERZYĆ MAKSYMALNIE 5V, POWYŻEJ TEJ WARTOŚCI, ARDUINO, ORAZ KOMPUTER DO KTÓREGO JEST PODŁĄCZONY, MOŻE ULEC USZKODZENIU !!

efekt widoczny na zdjęciu:

Zapraszam do komentowania wpisu i nowe pomysły na temat wykorzystania Arduino.