Jak zainstalować domoticz na raspberry?

Poradnik jak zainstalować domoticz na raspberry.

Tworzymy nowy folder domoticz i do niego przechodzimy

mkdir domoticz
cd domoticz

Pobieramy plik z https://releases.domoticz.com/releases/release/domoticz_linux_armv7l.tgz

wget https://releases.domoticz.com/releases/release/domoticz_linux_armv7l.tgz

rozpakowywujemy go:

tar -zxvf domoticz_linux_armv7l.tgz

Przekopiowywujemy domoticz.sh do /etc/init.d

sudo cp domoticz.sh /etc/init.d/                                                   

Dajemy prawa do wykonania dla tego pliku:

sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh  

aktualizacja autostartu:

sudo update-rc.d domoticz.sh defaults

Na filmiku pokazałem także edycję pliku (jednak nic w nim nie wyedytowałem)… Feature – z filmiku można kopiować polecenia jakie wpisuję 🙂 .