Kopiowanie img na kartę SD nanopi

Krótkie polecenie, aby skopiować obraz img na kartę SD dla nanopi:

dd if=nanopi-neo_sd_friendlycore-focal_4.14_armhf_20210618.img of=/dev/mmcblk0 status=progress bs=1M ; sync