Generowanie certyfikatu self signed

Polecenie w linuxie do generowania certyfikatu self-signed na 10 lat:

openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:4096 -keyout ftp.key -out ftp.crt

nazwy ftp.key / ftp.crt można podać wg. własnego uznania.