Kalkulator w C

Z racji tego, że najlepiej uczy się na praktycznych przykładach, zadania będą rozwiązywane z https://www.spoj.com – od razu piszę, że warto tam założyć konto :).

Zaczniemy od najprostszego zadania, czyli: https://www.spoj.com/problems/TESTINT/

W zadaniu chodzi o to, że dostajemy 2 zmienne naturalne cyfry nie większe niż 200 i mamy zwrócić ich sumę.

A więc zaczynając od szablonu dla naszego programu :

#include <stdio.h>

int main(void){
  return 0;
}

Program powinien deklarować 2 zmienne, nazwijmy je a i b, Jak kolejne litery alfabetu. Z zadania wynika, że są to liczby naturalne (czyli bez przecinków), nie większe od 200, a więc typ int wydaje się do tego odpowiedni, więc dajemy zmienna a i b typu int:

int a,b;

Następnie musimy pobrać od użytkownika wartości do tych 2 zmiennych. Służy do tego funkcja scanf.

scanf("%i", &a);

W tym przykładzie scanf pobierze znak typu int do zmiennej a, robimy także druga linijke z tym samym tylko zamieniamy literkę a na b I pobiera nam do zmiennej b:

scanf("%i", &b);

Następnie funkcja printf wypisujemy sumę na konsoli. A więc:

printf("%i", a+b);

I tym oto sposobem powstaje na taki program:

#include <stdio.h>

int main(void){
  int a,b; // deklarujemy zmienną a i b
  scanf("%i",&a); // pobieramy zmienną a
  scanf("%i",&b); // pobieramy zmienną b
  printf("%i",a+b); // wypisujemy wynik a+b
  return 0; // zwracamy kod 0
}

Krok po kroku wyjaśnijmy co robi ten program:

Linia 1 jest to załączanie standardowej biblioteki input/output, aby móc wyświetlać i pobierać dane z konsoli.

Linia 3 jest to funkcja main(), funkcja main jest to główna funkcja w programie C i ZAWSZE ona musi być, jeżeli piszemy jakikolwiek program. Jest ona poprzedzona słowem int, oznacza to, że będzie zwracała wartość typu integer, czyli liczby całkowite ( o typach danych w C opiszę także przy okazji późniejszych wpisów ).

Linia 4 jest to deklaracja zmiennej a i b z komentarzem.

Linia 5 jest to funkcja scanf, która pobiera typ int do zmiennej a.

Linia 6 jest to funkcja scanf, która pobiera typ int do zmiennej b.

Linia 7 jest to funkcja printf która wyświetla na ekranie typ int, a jako 2 parametr pokazujemy mu, że ma wyświetlać wynik równania a+b.

Linia 8 zwracamy 0, aby program zwrócił – w tym przypadku systemowi operacyjnemu – że program się zakończył pomyślnie z kodem 0.

Tym oto sposobem napisaliśmy program, który: pobiera 2 zmienne i wyświetla ich sumę.

Mam nadzieję, że rozumiecie to zagadnienie, jeżeli coś jest niezrozumiałe proszę o napisanie tego w komentarzu. Jest to mój pierwszy wpis uczący programowania, dlatego też przepraszam za wszystkie błędy i niejasności i bardzo proszę o komentarz.

KategorieC