Czarny obraz podczas nagrywania z pulpitu na linux`ie?

Jeżeli masz taki przypadek jak napisany w tytule, to poniżej prezentuje jego rozwiązanie 😉

Należy:

  1. Zalogować się w terminalu jako root (np. poleceniem su)
  2. Przejść do edycji pliku: /etc/gdm3/daemon.conf swoim ulubionym edytorem (np. nano, vi, vim )
  3. Usunąć komentarz: WaylandEnable=false (usunąć znak #)
  4. Zapisać plik
  5. Uruchomić ponownie komputer