Podłączenie czujnika temperatury DS18B20

Na rysunku przedstawiam najprostszy schemat połączenia czujnika temperatury do mikrokontrolera/ESP/Arduino

Zasialnie (VCC) może być zarówno 5V jak i 3.3v