Zarządzanie infrastrukturą serwerów – instalacja Ansible

Pewnie każdy z waz zastanawiał się kiedyś, jak można zrobić to samo na np. 5 serwerach, nie popełniając żadnego błędu… No właśnie – my jako ludzie – mamy często problem z literówkami, dopisanymi literkami „a” lub „i”, albo zapomnimy o czymś zrobić… Dlaczego nie zlecić powtarzających się takich działań komputerowi?

Tutaj z pomocą przychodzi Ansible 🙂

Ansible jest to narzędzie do automatyzacji wielu rzeczy (jego dokumentacja jest tutaj: https://docs.ansible.com/ansible/latest/index.html ).

W tym poradniku pokażę tylko jak zainstalować ansible na przykładzie CentOS 7.8, w następnych poradnikach z tej serii, postaram się bardziej szczegółowo omówić konfigurację, oraz działanie Ansible.

Instalacja ansible:

Na początek musimy zainstalować epel-release, robimy to poleceniem:

yum install epel-release -y

Następnie instalujemy ansible poleceniem:

yum install ansible -y

i cieszymy się zainstalowanym ansible na systemie:

# ansible --version
ansible 2.9.9
  config file = /etc/ansible/ansible.cfg
  configured module search path = [u'/root/.ansible/plugins/modules', u'/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python2.7/site-packages/ansible
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 2.7.5 (default, Apr  2 2020, 13:16:51) [GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-39)]