Migracja konta pocztowego – przykładowe użycie imapsync

Jak zsynchronizować pocztę z jednego na drugie konto pocztowe?

Będziemy do tego potrzebowali nazwę serwerów obu kont pocztowych, a także użytkownika, oraz hasło obu kont pocztowych.

Skorzystamy do tego z oprogramowania imapsync a jego korzystanie pokaże na przykładzie systemu operacyjnego CentOS 7 .

Instalacja imapsync jest bardzo prosta, najpierw należy zainstalować repozytorium epel-release:

yum install epel-release

Następnie należy zainstalować imapsync:

yum install imapsync

Przykładowe użycie:

imapsync --host1 [host1]  --user1 [użytkownik1] --password1 [hasło1] --host2 [host2] --user2 [użytkownik2] --password2 [hasło2] --dry

Używam tutaj parametru –dry aby nie nadpisał niczego, jednak po usunięciu tego parametru, oprogramowanie zacznie kopiować wszystko z 1 do 2 skrzynki pocztowej – w miejscu [host1]/[host2] należy wpisać nazwę serwera hosta1 (czyli z którego będziemy kopiowali) do hosta2 do którego będziemy kopiowali w polu [użytkownik1]/[użytkownik2] nazwę użytkownika z 1 skrzynki pocztowej z której będziemy kopiowali i nazwę użytkownika 2 skrzynki pocztowej do której będziemy kopiowali, tak samo jest z hasłem.