RAID – technologia przechowywania danych

RAID co to jest i w jakim celu jest stosowany?

RAID jest to technologia przechowywania danych, na wielu dyskach twardych. Jest ona używana w celu poprawy bezpieczeństwa przed uszkodzeniem któregoś z dysków twardych, oraz także w celu zwiększenia prędkości na dyskach.

W sytuacji kiedy mamy kilka dysków zapiętych w jeden RAID jest on w systemie widoczny jako 1 wolumen.

Wyróżniamy następujące rodzaje RAIDów:

RAID0 – Jest to RAID, którego zadaniem jest przyśpieszenie prędkości dysków, powoduje on, że pliki są zapisywane na przemian na dysku 0, oraz na dysku 1. Potrzebne do tego są minimum 2 dyski i ani jeden z nich nie może ulec uszkodzeniu. W przypadku, kiedy jakikolwiek dysk się uszkodzi, cały wolumen jest uszkodzony.


RAID1 – Jest to RAID, którego zadaniem jest zwiększenie odporności na awarie dysków. W tym przypadku, każdy plik jest zapisywany na wszystkie dyski. Powoduje to, że może nam uszkodzić się N-1 dysków, gdzie N jest to liczba dysków użytych w RAIDzie.


RAID3 – Dane są zapisywane na wszystkich dyskach po kolei po 1 bajcie, poza jednym. Ten jeden (ostatni) dysk jest dedykowany do przechowywania sum kontrolnych, reszta dysków działa podobnie do RAID0. Nie jest on już powszechnie używany w praktyce.


RAID4 – jest on podobny do RAID3, jednak plik nie jest dzielony po 1 bajcie, a na bloki o wielkości np. 16, 32, 64 lub 128 kB.


RAID5 – Jest on bardzo podobny do RAID4, jednak sumy kontrolne plików, są porozdzielane po każdym dysku, a nie jak w przypadku RAID4 na jednym dedykowanym dysku. Pozwala na awarię tylko 1 dysku


RAID6 – Bardziej niezawodna od RAID5, pozwala na awarię 2 dysków. Różnica polega na tym, że sumy kontrolne danego pliku są zapisywane na 2 różnych dyskach.


RAID01 – Jest to macierz RAID1, którego elementami są RAID0, jest to bardzo awaryjny RAID, gdyż jeżeli będzie awaria jednego dysku, cała struktura logiczna (RAID0) zostanie wyłączona, co spowoduje, że nie mogą zostać uszkodzone 2 dyski z różnych grup RAID0.


RAID10 – Jest to macierz RAID0, którego elementami są RAID1, jest to bardzo niezawodny i szybki RAID. Może paść po jednym dysku w każdej strukturze, a i tak będzie działał. Dopóki nie padną oba w tej samej logicznej strukturze RAID1.

(źródła zdjęć: wikipedia)