Przypisanie Azure Sphere do konta

UWAGA!

Przypisanie Azure Sphere można tylko do jednego konta i jest to nieodwracalne.

Po przygotowaniu komputera do obsługi Azure Sphere, oraz zalogowaniu się do konta Azure należy podłączyć pod port USB w naszym komputerze, nasz Azure Sphere Starter Kit.

Następnie należy uruchomić Azure Sphere Developer Command Prompt Preview oraz uruchomić polecenie:

azsphere device claim

Jeżeli będzie wszystko poprawnie, powinniśmy mieć taki napis w konsoli:

Claiming device.
Claiming attached device ID '<device ID>' into tenant ID 'd343c263-4aa3-4558-adbb-d3fc34631800'.
Successfully claimed device ID '<device ID>' into tenant ID 'd343c263-4aa3-4558-adbb-d3fc34631800'.
Command completed successfully in 00:00:05.5459143.